Soluționarea litigiilor

Suntem alături de clienții noștri în vederea apărării drepturilor și intereselor lor într-o gamă variată de litigii: fiscale, comerciale, administrative, legate de achiziții publice sau reclamații în domeniul dreptului concurenței.

Serviciile noastre în această sferă includ evaluarea promptă a cazului, identificarea celei mai bune modalități de abordare a acestuia și adaptarea strategiei în vederea soluționării cu succes pentru clientul nostru.

 1. Litigii fiscale si administrative
  • Audit fiscal (aspectele legale și fiscale ale cazului).
  • Asistare în timpul procedurii administrative în vederea convingerii autorităților fiscale să anuleze deciziile sau să emită în timp util decizia cu privire la o anumită cerere.
  • Reprezentare în fața instanțelor judecătorești la toate nivelurile de jurisdicție și în toată țara.
 2. Dispute comerciale
  • Asistarea în litigii comerciale pre-litigioase ori litigii de muncă, litigii legate de dreptul concurenței, arbitraj comercial.
  • Asistarea în dispute de afaceri privind recuperarea datoriilor comerciale.
  • Asistarea în conflicte corporative.
  • Asistarea în proceduri de executare silită.
  • Consultanță în ceea ce privește încălcarea prevederilor contractuale (inclusiv contractele FIDIC).
  • Asistarea în rezilierea contractelor.