Servicii SSM/PSI/Medicina Muncii

Servicii SSM/PSI/Medicina Muncii

Cel mai important lucru într-o companie sunt oamenii. Asigură-te că angajații tăi activează într-un mediu optim și legal. 

Bazează-te pe noi în tot ceea ce ține de siguranța la locul de muncă, de la starea de sănătate a personalului până la condițiile de muncă corespunzătoare, pentru un sistem de lucru eficient și sigur.

  • Întocmirea dosarului cu documentația specifică SSM/PSI în funcție de specificul activității
  • Evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor
  • Întocmirea planurilor de prevenire și protecție necesare
  • Consilierea societății pentru a obține autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale
  • Stabilirea pentru lucrători, prin fișa postului, a atribuțiilor și răspunderilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate
  • Elaborarea de instrucțiuni proprii, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor
  • Colaborăm cu serviciul extern de Medicină a Muncii pentru realizarea examenului medical la angajare și a controlului medical periodic