Servicii financiar-contabile

Servicii financiar-contabile

Indiferent de industrie, orice persoană juridică are nevoie de un expert care să îi ofere consultanță și ajutor în operarea documentelor financiar-contabile. 

Experții noștri îți oferă o gamă variată de servicii din domeniul financiar-contabil, inclusiv consultanță, pentru ca tu să respecți prevederile legale în vigoare și îți vin în ajutor chiar și în reprezentarea în relația cu instituțiile statului, la nevoie.

Serviciile noastre financiar-contabile includ:

  • Operarea tututor documentelor contabile (facturi, bonuri, chitanțe, etc.) în programul contabil
  • Emiterea facturilor la solicitarea Administratorului pe baza contractelor de prestări servicii întocmite și a situațiilor de lucrări
  • Suport și consultanță de specialitate la cerere pentru spețele uzuale
  • Întocmire și depunere bilanțuri anuale/semestriale, bilanțuri interimare
  • Consultanță de specialitate pe diverse spețe complexe (rambursare TVA, inventar anual etc.)
  • Informare de tip newsletter transmisă pe cale electronică ori de câte ori se modifică legislația în vigoare sau apar noi facilități ce ar putea fi accesate de către societate în calitate de angajator
  • Întocmirea și depunerea tuturor declarațiilor fiscale lunare și trimestriale în termenul prevăzut de lege în funcție de specificul societății
  • Întocmire și transmitere ordine de plată cu sumele ce trebuie achitate la bugetul de stat
  • Verificarea periodică a spațiului privat virtual și a fișei ROL a beneficiarului în scopul prevenirii diverselor neconcordanțe care pot apărea din punct de vedere contabil și fiscal