Real estate

Specialiștii noștri oferă asistență în tranzacționarea imobiliară, de la structurarea tranzacțiilor la verificarea de titluri, asigurarea titlului de utilizare a terenului, zonare, la verificarea reglementărilor administrative, a instrumentelor de investiții, achiziții și vânzări, ipoteci și altele.

 1. Asistență pentru tranzacții
  • Tranzacții directe și complexe.
  • Achiziții de portofoliu.
  • Contracte de vânzare-cumpărare, de închiriere.
  • Asocieri și parteneriate.
  • Investiții în fonduri de capital privat imobiliar în proiecte comerciale, industriale, de retail și rezidențiale.
 2. Structurarea tranzacției
  • Proiectarea și implementarea structurii tranzacției în conformitate cu obiectivele și specificul fiecărei tranzacții .
  • Documentație pre-contractuală.
  • Scrisoare de intenție, memorandum de înțelegere, acorduri – cadru, promisiune de vânzare-cumpărare, contract de vânzare-cumpărare.
 3. Due diligence
  • Investigații ale afacerilor juridice ale țintei (în cazul tranzacțiilor cu acțiuni) sau în principal asupra proprietății (oferte de active), cu accent pe domenii specifice, cum ar fi: titlul de proprietate, istoricul de proprietate, sarcinile și litigiile.
  • Analiza constatărilor și evaluarea sau impactul acestora asupra tranzacțiilor, proiectarea și implementarea soluțiilor la constatări, inclusiv revizuirea structurii tranzacției.
 4. Documentația tranzacției
  • Redactarea, revizuirea și negocierea acordurilor de cumpărare de acțiuni/active și acorduri de asociere în participațiune în conformitate cu cele mai bune practici de piață aplicabile.
  • Personalizarea documentației în conformitate cu particularitățile structurii comerciale și ale proprietății pentru a putea furniza un instrument de tranzacție adecvat.
 5. Documentația post-închidere și implementarea tranzacției.
 6. Asigurarea titlului.
 7. Asistență în construcție
  • Elaborarea, revizuirea și negocierea acordurilor de construcție, inclusiv toate acordurile FIDIC, în conformitate cu cele mai bune practici de piață aplicabile.
  • Pregătirea cererilor, asistență pre-contractuală și post-contractuală.