Piețe de capital

Avocații noștri cu experiență îți pun la dispoziție o gamă variată de servicii care să te ajute în intrarea pe piața de capital, cunoscută și ca piața în care se cumpără și se vând instrumente financiare. 

 

Serviciile noastre includ:

 1. Asistare la oferte publice, proiecte și implementare structuri de achiziție ale companiilor cotate la bursă, reprezentând interesele clienților în fața Comisiei Valorile Mobiliare. 
 2. Asistare cu privire la cerințele permanente impuse companiilor cotate la bursă și operatorilor de pe piața de capital. Asistare în proiectarea și implementarea planurilor de răscumpărări acțiuni și de opțiuni pe acțiuni.
 3. Analizare modificări necesare în statutul societății, structura capitalului, în relația cu acționarii cheie sau cu alte părți afiliate pentru a deveni o companie publică.
 4. Analizare structuri corecte de guvernanță corporativă pentru companie, ca de exemplu numărul de membri ai consiliului de administrație. 
 5. Asistare în procesul de a deveni o companie publică (regimul de informații privilegiate, obligații de raportare, modul de tratare cu operatorul de piață și cu autoritatea de supraveghere).
 6. Asistare în elaborarea părților legale ale prospectului (factori de risc, secțiunea de afaceri).
 7. Asistare în obținerea avizelor juridice, a acordurilor cu intermediarii, a scrisorilor de dezvăluire, a acordurilor de blocare și a contractelor de acționari și acordurilor de subscriere.
 8. Suport în vederea depunerii și înregistrării diverselor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și Depozitarul Central.
 9. Asistare întru obținerea conformității continue a companiei cu regulile aplicabile companiilor publice (obligații de dezvăluire, rapoarte curente, protecția investitorilor, convocare, conflicte de interese etc.).
 10.  Analizare oportunități care apar din listarea la bursă a unei companii (programe de răscumpărare de acțiuni, majorări de capital social).
 11.  Asistare în protecția acționarilor minoritari – aplicarea regulilor de protecție a investitorilor, prevenirea abuzului, remedii pentru abuz, inclusiv litigii). 
 12.  Asistare în emiterea ofertelor de preluare și proceduri de due diligence, managementul relațiilor cu autoritatea de supraveghere, proiectul părților legale ale documentelor de ofertă. 
 13. Asistare întru prevenirea abuzului minoritar, remedii pentru abuz, inclusiv litigii.
 14.  Suport și consultanță în investigațiile privind infracțiunile de abuz de piață.