Energie

Specialiștii din cadrul echipei noastre îți oferă consultanță în probleme ce țin de generarea, explorarea, exploatarea, distribuția, comercializarea și furnizarea către consumatorii finali. 

 1. Aspecte de reglementare
  • Procesul de licențiere.
  • Construcția de noi fabrici.
  • Regimul juridic al activelor utilizate în procesele de producție sau distribuție.
  • Regimul tarifar și supravegherea reglementară.
 1. Asistență în tranzacții
  • Due diligence
  • Întocmirea documentației contractuale.
  • Negociere.
  • Restructurare corporativă.
 1. Corporativ și comercial
  • Elaborarea, negocierea și încheierea acordurilor specifice industriei.
  • Consultanță în vederea structurării de noi lanțuri de marketing/vânzare pentru furnizorii care își diversifică oferta în contextul liberalizării pieței de energie electrică și gaze naturale. 
  • Consiliere în probleme ce țin de cerințele de reglementare speciale aplicabile în domeniu, ca urmare a implementării cerințelor Uniunii Europene și locale de separare. 
 1. Achiziții publice 
  • Consiliere în structurarea procedurilor de selecție competitivă
  • Consiliere în cazul auditurilor efectuate de Curtea de Justiție și Conturi.