Dreptul muncii

Dreptul muncii reglementează relațiile sociale de muncă ce se stabilesc între cei care necesită forță de muncă și cei care o prestează. 

În vederea respectării normelor legale în vigoare, specialiștii noștri oferă servicii de:

 1. Pregătire și revizuire a contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale pe probleme specifice.
 2. Asistență în procesul de angajare a forței de muncă și întocmire a documentelor de angajare,
 3. Elaborare sau revizuire a Regulamentului Intern sau a altor politice interne (scheme de beneficii, anti-hărțuire, lucru flexibil etc.)
 4. Cerințe de informare și consultare în relația cu sindicatele și reprezentanții angajaților, precum și pregătirea și negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul societății. 
 5. Implementarea procedurilor de încetare a raporturilor de muncă, precum și soluționarea pe cale amiabilă a potențialelor litigii.
 6. Asistență în timpul transferului de salariați în cazul transferului de întreprindere. 
 7. Asistență și reprezentare în litigii.
 8. Redactarea și depunerea cererilor la instanțele judecătorești competente. 
 9. Reprezentarea în fața instanțelor de judecată.
 10. Contestarea hotărârilor judecătorești.
 11. Asistență și reprezentare în timpul negocierilor pentru soluționarea litigiilor. 
 12. Asistență în timpul inspecțiilor direcționate de către autoritățile de muncă. 
 13. Asistență privind procedurile de mobilitate sau detașare implementate la nivelul companiei pentru angajații detașați din și în România.