Drept corporativ

La baza oricărei companii stă dreptul corporativ, împreună cu ramurile sale. Pentru ca tu să ai timp să îți transformi ideea într-o afacere de succes, specialiștii noștri în drept corporativ, a căror practică acoperă o multitudine de domenii, îți vin în ajutor cu servicii diversificate ce vizează:

 1. Formarea companiei:
  1. Proiectare structuri corporative optime pentru a satisface cerințele financiare și comerciale ale proiectului
  2. Consilierea clienților în luarea deciziilor cu privire la diverse aspecte legate de formarea unei companii și asistență în formalitățile de înmatriculare și licențiere.
 2. Schimbări corporative și servicii de secretariat
  1. Asistarea clienților în operațiuni juridice privind restructurarea capitalului,
  2. Modificarea documentației statuare,
  3. Conformitatea pe probleme corporative
  4. Servicii de secretariat legate de adunările generale ale acționarilor,
  5. Proceduri de dizolvare și radiere.
 3. Structurare și restructurare corporativă
  1. Asistare clienți în evaluarea implicațiilor juridice ale unei structurări/restructurări corporative a investițiilor lor prin operațiuni precum fuziuni, dizolvări, divizări, transferuri de afaceri, evidențiind principalele avantaje și dezavantaje ale fiecăruia dintre aceștia.
  2. Elaborarea pașilor care trebuie urmați pentru implementarea acestor modificări de-a lungul întregului proces necesar pentru finalizarea cu succes.
 4. Acorduri intra-grup
  1. Asistarea clienților cu privire la aspectele de drept corporativ aferente tranzacțiilor intra-grup.
  2. Întocmirea documentelor de aprobare corporative (hotărâri ale consiliului de administrație, hotărâri ale adunării generale a acționarilor, împuterniciri etc.).
  3. Analizarea limitărilor sau constrângerilor aplicabile la acordurile intra-grup, cum ar fi contracte de împrumut, scutiri de datorii sau cesiune de creanțe.
 5. Guvernanță corporativă
  1. Elaborarea și implementarea de diferite structuri de guvernanță corporativă pentru protejarea drepturilor acționarilor minoritari/majoritari.
  2. Asistarea clienților în timpul negocierii și executării acordurilor acționarilor și contractelor de management.